Ochrana osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji

1. Informace o společnosti

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti InvestičníZlato.cz s.r.o., a.s., IČO: 047 515 82, se sídlem Černokostelecká 2020/20, Praha 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 2530303 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „IZCZ“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.zlatak.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků IZCZ, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. IZCZ působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na webových stránkách nebo při vytvoření vaší objednávky. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, v případě zákazníků také jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo. Volitelně můžete uvést i další údaje, například další doručovací adresu nebo u firemních objednávek IČ či DIČ.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi IZCZ a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení, fakturační údaje, případně dodací adresu. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže IZCZ vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů našim zákazníkům formou obchodních sdělení využívá IZCZ zejména e-mailovou adresu. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na webových stránkách již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů IZCZ v podobě omezeného přímého marketingu. IZCZ tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na webových stránkách zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas udělujete v průběhu registrace na webových stránkách nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů IZCZ.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá IZCZ především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas udělujete na webových stránkách nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci mohou provádět pouze osoby starší 18 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu získané pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci IZCZ mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména pracovníky IZCZ. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s IZCZ.

5.2. IZCZ dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro IZCZ pro účely a způsobem, které IZCZ stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které IZCZ využívá, patří:

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. IZCZ zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona IZCZ následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté IZCZ požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí IZCZ pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na IZCZ vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na IZCZ a požadovat:

7.2. Dále mohou zákazníci IZCZ vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě IZCZ bez zbytečného otálení ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností IZCZ se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. IZCZ dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). IZCZ klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany IZCZ pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na IZCZ e-mailem na adresu: info@investicnizlato.cz, nebo na telefonním čísle 602 286 909.

10. Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 25. 5. 2018 a nahrazují tímto všechna dřívější ujednání o ochraně osobních údajů.

Zlato 1802.35 Kč / g Stříbro 21.49 Kč / g Grafy vývoje cen
spot 2219.83 EUR / oz spot 26.463 EUR / oz Kurz 25.254 Kč / EUR
2367.66 USD / oz 28.225 USD / oz Kurz 23.677 Kč / USD
Přihlásit se | Registrovat
Košík je prázdný